Afdrukken

Vermissing, vaststelling van overlijden

In geval van vermissing van een persoon, is het geregeld noodzakelijk de afwezige onder bewind te stellen, zodat de bezittingen en schulden etc. van de afwezige kunnen worden beheerd.  De rechtbank kan in zo een geval op verzoek van een belanghebbende een bewindvoerder benoemen.

Dit wordt wel het afwezigenbewind genoemd.

Wanneer aan een afwezige een erfdeel of een legaat opkomt, kan het tevens noodzakelijk zijn via de rechter een machtiging te vragen tot uitoefening van het recht van de erfgenaam of de legataris.

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om de rechter te verzoeken om de vermiste voor de rechtbank op te roepen en wanneer deze vervolgens niet verschijnt, te verklaren dat er een rechtsvermoeden bestaat dat de vermiste overleden is. Uiteraard moet er in zo een geval wel aan stringente eisen voldaan zijn.

Een achtergebleven echtegenoot/geregistreerd partner kan de rechter verlof vragen voor een nieuw huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Moene Vukovic Advocaten - Mediators voorziet u in deze situaties graag van advies.

Voor meer info: Wat te doen als iemand vermist wordt: Brochure 

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl