Wat hoort er tot de huwelijksgemeenschap

Tot de huwelijksgoederengemeenschap behoren in principe alle bezittingen en schulden die u samen heeft. Het is dus niet van belang wie bij het begin van het huwelijk bepaalde spullen heeft aangebracht (woning, auto, inboedel ed), wie meer spaargeld of schulden had etc. Alles is “op één hoop gegooid”. 

Hierop bestaan drie uitzonderingen, namelijk: 

  1. pensioenrechten. Lees meer over pensioenrechten 
  2. erfenissen en/of schenkingen, waarbij is bepaald dat die nooit tot een huwelijksgoederengemeenschap kunnen behoren. Lees meer over erfenissen en schenkingen
  3. verknochte goederen/schulden: dit zijn goederen/schulden die aan één der echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze verknocht zijn. Zij vallen slechts in de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet. Verknochtheid wordt zelden aangenomen.  

Sinds 1 januari 2012 geldt dat op de dag dat het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank de huwelijksgoederengemeenschap is ontbonden. Per die dag dient bekeken te worden uit welke activa en passiva er zijn. Deze dienen allemaal verdeeld te worden.

Bezittingen die door één van de echtgenoten worden verworven na datum indiening van het echtscheidingsverzoek en schulden die na die datum worden aangegaan door één van de echtgenoten maken dus geen deel meer uit van de ontbonden huwelijksgemeenschap.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl