Huurwoning

Indien de echtelijke woning een huurwoning is, moet u bekijken wie in de huurwoning blijft of dat u ieder andere woonruimte zoekt.

Het maakt hierbij niet uit op welke naam de huurovereenkomst staat. Als u namelijk getrouwd bent en u samen in de huurwoning woont, dan bent u op grond van de wet automatisch medehuurder, ook al heeft u de huurovereenkomst niet ondertekend. Dat heeft tot gevolg dat u beiden (als huurder of als medehuurder) volledig aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen uit de huurovereenkomst, dus ook het betalen van de huur.

Wanneer u kinderen heeft, is het voor de kinderen in beginsel beter in de echtelijke woning te blijven wonen. Er verandert al zo veel voor hen. Een verhuizing, met dan misschien ook een nieuwe school, brengt nog meer verandering -en dus ook spanning- met zich mee. 

Uiteraard moet het financieel wel haalbaar zijn in de echtelijke woning te blijven wonen. Wellicht dat er recht is op huurtoeslag. U kunt dat berekenen via toeslagen.nl.

Als u er samen niet uitkomt wie in de echtelijke woning blijft wonen, dan bepaalt de rechter uiteindelijk wie in de echtelijke woning mag blijven. In de echtscheidingsprocedure kan de rechter gevraagd worden te bepalen dat het huurrecht van de woning aan een van de echtgenoten toekomt. 

De rechter maakt altijd een belangenafweging: wie heeft het meeste belang bij de woning? Alle feiten en omstandigheden spelen daarbij een rol.

De rechter betrekt daarbij ook de belangen van de kinderen: hun belangen wegen zwaar.

Zodra de echtscheiding officieel is (dus ingeschreven in het huwelijksregister bij de gemeente waar u was getrouwd), is het verstandig dat de tenaamstelling van het huurcontract meteen te laten aanpassen. 

De verhuurder is verplicht de woning op naam van een van u beiden te zetten indien dit in de rechterlijke uitspraak is opgenomen. Bovendien is het verstandig om een technische inspectie aan te vragen. Er wordt dan een lijst gemaakt met eventuele gebreken van het huis, en wat het moet kosten om de schade te herstellen.

Let wel: echtscheiding is zelden een reden voor urgentie op de woningmarkt.

Wat als er spoed is?

Soms is het niet mogelijk om samen -gedurende de echtscheidingsprocedure- in de huurwoning te blijven wonen.

Als u samen geen afspraken kan maken wie van beide in de woning kan blijven wonen, dan kunt u de rechter via een voorlopige voorzieningenprocedure vragen om te bepalen dat u gedurende de echtscheidingsprocedure gerechtigd bent in de echtelijke woning te wonen en de ander de woning moet verlaten. Ook dan maakt de rechter een belangenafweging: wie heeft er het meeste belang bij het gebruik van de woning. Ook is van belang aan wie de kinderen voorlopig worden toevertrouwd. 

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl