Schulden en echtscheiding

De wijze waarop de huwelijksgemeenschap dient te worden verdeeld dient niet te worden verward met de aansprakelijkheidsregels.

Ongeacht de aansprakelijkheid, maken alle schulden in beginsel deel uit van de huwelijksgemeenschap en zullen tussen de echtgenoten onderling bij de verdeling dienen te worden betrokken. 

Draagplicht tussen ex-echtgenoten onderling

In de interne verhouding –derhalve jegens elkaar- blijven de echtgenoten steeds verplicht om voor de helft bij te dragen in de schuld. Dit kan dus rampzalig uitpakken op het moment dat één van u beiden heel veel schulden tijdens het huwelijk is aangegaan.

Draagplicht ten opzichte van schuldeisers

Voor de schulden die op het moment van indiening van het echtscheidingsverzoek bestaan geldt in verband met de aansprakelijkheid ten opzichte van de schuldeisers het volgende. 

Voor schulden die tijdens het huwelijk door beide echtgenoten gezamenlijk zijn aangegaan, blijven de echtgenoten na ontbinding van de huwelijksgemeenschap ieder voor het geheel aansprakelijk richting de schuldeisers.

Voor schulden die tijdens het huwelijk door één van de echtgenoten op eigen naam zijn aangegaan voor andere doeleinden dan voor de gezamenlijke huishouding, is tijdens het huwelijks slechts de echtgenoot die de schuld is aangegaan aansprakelijk jegens de schuldeisers.
Na ontbinding van de gemeenschap wordt de andere echtgenoot voor het geheel richting de schuldeisers aansprakelijk, met dien verstande dat de schuldeiser zich uitsluitend kan verhalen op goederen die deel uitmaken van de ontbonden, maar nog niet verdeelde gemeenschap of op hetgeen die andere echtgenoot uit hoofde van verdeling van de huwelijksgemeenschap heeft verkregen. Een schuldeiser kan zich derhalve niet verhalen op bijvoorbeeld een schenking van een derde aan de echtgenoot die na ontbinding van het huwelijk volledig aansprakelijk is geworden voor een schuld, omdat die schenking niet door die echtgenoot uit hoofde van verdeling van de huwelijksgemeenschap is verkregen.

Zijn er veel schulden? Misschien is het zinvol om te onderzoeken of afstand van de gemeenschap zinvol is. Lees hierover meer op: Afstand van gemeenschap

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl