Vaste tarieven

Controleer eerst of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

Wanneer u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging), dan hanteren wij de navolgende vaste tarieven. 

Procedures:

In onderstaande familierechtelijke procedures hanteren wij een vast tarief aan honorarium van € 1.599,-- incl. BTW met een maximum van 12 uur. 

Het vaste tarief voor procedures geldt steeds voor één procedure bij de rechtbank (dus niet in hoger beroep). Het tarief is steeds inclusief BTW en kantoorkosten, doch exclusief uittreksels, griffierechten, deurwaarderskosten.

 • Alimentatie
  Dit zijn procedures die verband houden met vaststelling of wijziging van kinderalimentatie en/of partneralimentatie.

 • Artikel 1:253a BW 
  Dit zijn procedures ter zake een geschil in de uitoefening van het gezamenlijk ouderlijk gezag, zoals:
  - hoofdverblijf van een kind
  - verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, oftewel omgang
  - vervangende toestemming verhuizing
  - vervangende toestemming vakantie
  - vervangende toestemming voor het verkrijgen van een paspoort.

  NB. Voor een kort geding over deze onderwerpen geldt een gelijk tarief.

 • Afstammingszaken
  Dit zijn procedures die verband houden met de afstamming van een kind, zoals:
  - vervangende toestemming erkenning
  - ontkenning vaderschap / vernietiging erkenning
  - gerechtelijke vaststelling vaderschap

 • Adoptie

 • Echtscheiding op tegenspraak of Ontbinding geregistreerd partnerschap op tegenspraak

  Let wel: in een echtscheidingsprocedure op tegenspraak is het meer regel dan uitzondering dat de werkzaamheden niet binnen 12 uur kunnen worden verricht. 

  Let wel: voor onze tarieven voor een gezamenlijke echtscheiding, mediation kijkt u op: samen scheiden

 • Internationale Kinderontvoering
  (voor de procedure in Nederland!)

 • Omgangszaken ex artikel 1:377a BW.
  Dit zijn procedures die verband houden met omgang van een persoon, die in een nauwe persoonlijke betrekking tot een kind staat, en dat kind.

 • Ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing 
  (let op: geen griffierecht verschuldigd)

 • Verdeling gemeenschap van goederen / boedelscheiding 
  Let wel: het is meer regel dan uitzondering dat de werkzaamheden niet binnen 12 uur kunnen worden verricht.

 • Voornaamswijziging
  Afwijkend tarief, klik voor meer informatie  

Het maximum aantal uren in het vaste tarief is dus 12.
Mocht meer tijd besteed moeten worden, dan geldt voor het meerdere het uurtarief van € 175,-- inclusief BTW. Er zijn dus geen verborgen kosten. 

In het vaste tarief zit –mits de 12 uur niet wordt overschreden- maximaal één zitting bij de rechtbank. Een extra zitting is niet in het vaste tarief verdisconteerd en wordt in rekening gebracht conform het uurtarief van € 175,-- inclusief BTW.

Voor een zitting binnen het arrondissement Den Haag rekenen wij geen toeslag voor de reiskosten. Wanneer wij voor een zitting buiten het arrondissement Den Haag dienen te reizen geldt een toeslag van € 175,– inclusief BTW per uur in verband met reistijd en -kosten.

Adviezen / second opinion:

Soms heeft u uitsluitend behoefte aan advies of wilt u een second opinion. Ook daarvoor hebben wij vaste adviestarieven van € 649,-- inclusief BTW met een maximum van 5 uur.

Het adviestarief omvat:
- een gesprek op kantoor met een advocaat (maximaal 30 minuten)
- bestudering van de feiten en omstandigheden aan de hand van de aangeleverde stukken
- schriftelijk advies

Let op: heeft u alleen een berekening van alimentatie nodig? Kijk dan hier voor ons speciaal tarief voor het opstellen van die alimentatieberekening

Wilt u meer informatie over onze tarieven? Neem dan contact met ons op.

Klik hier voor een printversie van onze vaste tarieven

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl