Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)


Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging, "pro deo advocaat')? 
Moene Familierecht neemt deel aan gefinancierde rechtsbijstand (”toevoeging”). Voor algemene informatie over de gefinancierde rechtsbijstand verwijzen wij u naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Met ingang van 1 januari 2015 gelden de volgende inkomensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Inkomensnormen vanaf 1 januari 2015 voor alle niet familierechtzaken en de navolgende categorieën familierechtzaken:

- afstamming (bijv. erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap, adoptie)
- ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing
- vermissing

Alleenstaand

 

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen 2013

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen 2013

t/m € 18.200

€ 196

t/m € 25.400

€ 18.201 - € 18.900

€ 360

€ 25.401 - € 26.300

€ 18.901 - € 19.900

€ 514

€ 26.301 - € 27.600

€ 19.901 - € 21.800

€ 669

€ 27.601 - € 30.800

€ 21.801 - € 25.800

€ 823

€ 30.801 - € 36.400

Boven de € 25.800

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 36.400


Inkomensnormen vanaf 1 januari 2015 voor alle overige familierechtzaken:

bijv. echtscheiding, alimentatie, omgang, ouderlijk gezag

Alleenstaand

 

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen 2013

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen 2013

t/m € 18.200

€ 340

t/m € 25.400

€ 18.201 - € 18.900

€ 412

€ 25.401 - € 26.300

€ 18.901 - € 19.900

€ 566

€ 26.301 - € 27.600

€ 19.901 - € 21.800

€ 720

€ 27.601 - € 30.800

€ 21.801 - € 25.800

€ 849

€ 30.801 - € 36.400

Boven de € 25.800

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 36.400

 


De Raad voor Rechtsbijstand gaat daarbij uit van de inkomensgegevens van twee jaar geleden zoals die door de belastingdienst worden verstrekt (dus in 2015 van de gegevens 2013).

Bij verwijzing door het juridisch loket met een diagnoseformulier voor een reguliere toevoeging beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand of u voor een korting van € 53,00 op de eigen bijdrage in aanmerking komt.

Vermogensnormen
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen in box 3 in het peiljaar (twee jaar geleden) hoger is dan het op u van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.
Vrijgesteld per persoon tot 65 jaar: € 21.139
Vrijgesteld per persoon 65 jaar en ouder: extra € 27.984. 

Met andere woorden, wanneer u jonger dan 65 bent en in 2013 belasting in box 3 heeft betaald, komt u niet in aanmerking voor een toevoeging. 

Zie voor alle normen: website van de Raad voor Rechtsbijstand

Peiljaarverlegging
U kunt de raad zelf verzoeken om het peiljaar te verleggen als het fiscale inkomen en vermogen in het jaar van de aanvraag flink is gedaald. Klik hier voor meer informatie en de formulieren voor peiljaarverlegging.  

Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand positief beslist op de aanvraag peiljaarverlegging, dan neemt de Raad een 'voorlopig' besluit. De hoogte van het inkomen en vermogen wordt nadien gecontroleerd op grond van de door de belastingdienst vastgestelde bedragen. Mocht aan de hand daarvan blijken dat u toch niet in aanmerking komt voor peiljaarverlegging (uw inkomen en / of vermogen overschrjjdt de daarvoor geldende grenzen), dan wordt uw aanvraag peiljaarverlegging alsnog achteraf afgewezen. Wanneer aan u zonder peiljaarverlegging reeds een toevoeging was verstrekt, doch met een hogere eigen bijdrage, dan zal de Raad voor Rechtsbijstand het verschil tussen die hogere eigen bijdrage en de eigen bijdrage die bij het voorlopig besluit tot peiljaarverlegging was opgelegd bij u opvorderen. Wanneer aan u zonder peiljaarverlegging geen toevoeging was verstrekt, dan vervalt de toevoeging en hangt het af van de afspraken met uw advocaat op welke wijze verrekening zal plaatsvinden. 

Let op: resultaatsbeoordeling

Aan het einde van de zaak zal de Raad voor rechtsbijstand willen weten welk financieel resultaat u heeft behaald met de zaak. Wanneer het bedrag dat u ontvangt meer bedraagt dan 50% van het toepasselijke heffingvrije vermogen, dan zal de Raad voor rechtsbijstand de toevoeging met terugwerkende kracht intrekken. Bijvoorbeeld: wanneer u bij echtscheiding een bedrag u uit de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap heeft ontvangen, of zal ontvangen (bijv. overwaarde op de echtelijke woning die aan u wordt toegekend, saldi op eventuele spaarrekeningen, ontslagvergoeding et cetera), en dat bedrag is meer dan 50% van het heffingvrij vermogen, dan vervalt de toevoeging! Dit betekent dat u alsnog op basis van het uurtarief een declaratie ontvangt! U moet ook rekening houden met een het verhoogd bedrag aan griffierechten (kosten rechtbank). Zie: website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, kijk dan of wij u een vast tarief kunnen aanbieden!

Meer info ? Bel Moene Familierecht: 070 - 327 22 22

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl