Beëindigen samenwoning

Wanneer u heeft samengewoond, kunnen er problemen ontstaan wanneer u uit elkaar gaat. 

Ook bij het verbreken van een samenwoning moeten er de nodige zaken geregeld worden. 

Afwikkeling vermogen 

Misschien had u samen een samenlevingscontract. Dan moet dat contract officieel worden beëindigd. Hoe dat moet, staat meestal in de samenlevingsovereenkomst. Ook moet bekeken worden of u over en weer nog iets van elkaar te vorderen heeft. Dat kan zijn in de vorm van geld of in de vorm van afgifte van goederen. 
Misschien moeten alle bezittingen en schulden wel op grond van het contract worden verdeeld. Of u heeft samen een huis met hypotheek. De wijze van afwikkeling is afhankelijk van de inhoud van uw samenlevingscontract.

Wanneer er geen samenlevingscontract is (of er zijn in het samenlevingscontract geen afspraken gemaakt over vermogen), dan is er in principe niets gezamenlijk en behoudt ieder zijn of haar eigen goederen en schulden. Het kan zijn dat u samen bepaalde goederen heeft gekocht, denk aan een huis, of schulden bent aangegaan (bijvoorbeeld hypotheek, doorlopend krediet). Er kan dus een gemeenschap zijn ontstaan, die verdeeld zal moeten worden. Van gezamenlijke schulden zal afgesproken moeten worden hoe die schulden worden gedragen. Ook zou het kunnen zijn dat de een heeft meebetaald aan goederen die eigendom van de ander zijn. Dan is er een recht op terugbetaling van dat geld ontstaan.

Kinderen

Indien u gezamenlijk kinderen heeft of er zijn kinderen over wie u beiden gezag hebt, dan zal er een ouderschapsplan moeten worden opgesteld. In het ouderschapsplan dienen afspraken opgenomen te worden over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de manier waarop de ouders elkaar informeren over de kinderen en de verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). 
Meer informatie over ouderlijk gezag en het ouderschapsplan vindt u in het het menu kinderen. 

Voor zich spreekt dat de berekening van de kinderalimentatie op dezelfde manier gebeurt als bij echtscheiding. meer informatie vindt u in het menu alimentatie.

Pensioen

Er bestaat bij samenwoning geen wettelijk recht op een deel van het tijdens de samenwoning door de ander opgebouwde ouderdomspensioen. Het kan zijn dat in een samenlevingscontract wel afspraken zijn gemaakt over het bijzonder partnerpensioen (nabestaandenpensioen).

Partneralimentatie

Op grond van de wet ontstaat bij een verbreking van een samenwoning geen aanspraak op partneralimentatie na verbreking van een samenwoning.

 

Uiteraard kunt u bij beëindiging van de samenleving in onderling overleg afspraken maken over de gevolgen daarvan. Daartoe kunt u de hulp van een mediator inschakelen of ieder een eigen advocaat inschakelen. 
Wanneer het niet lukt om in onderling overleg (al of niet met behulp van een mediator of advocaten) tot overeenstemming te komen, dan kan een procedure bij de rechter gestart worden. De rechter zal dan op de geschilpunten beslissen. Moene Vukovic Advocaten-Mediators staat u graag bij!

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl