Pensioen opgebouwd in eigen polis 

Alleen kapitaalverzekeringen met pensioenclausule, niet zijnde lijfrenteverzekeringen, kunnen onder de werking van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Wat is een kapitaalverzekering met pensioenclausule: dat is een verzekering met een bepaling daarin dat te zijner tijd het bereikte kapitaal uitsluitend kan worden gebruikt voor de aankoop van pensioen in de zin van de Pensioenwet. 
Aan zo een kapitaalverzekering kan een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld zijn: een verzekering op het leven van de verzekerde die uitkeert bij overlijden van de verzekerde. Dit wordt ook wel een levensverzekering genoemd.

Vraag daarom goed bij de verzekeraar na of de levensverzekering of kapitaalverzekering onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding valt.

Lijfrentes vallen niet onder de wet. De rechten uit de polis worden (mits u in gemeenschap van goederen bent gehuwd) verdeeld. 

 

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl