Pensioen opgebouwd in onderneming

Als u een onderneming hebt, hebt u waarschijnlijk in eigen beheer pensioen opgebouwd.

De Hoge Raad heeft bepaald dat bij echtscheiding in beginsel de helft van het ouderdomspensioen moet worden afgestort ten behoeve van de andere echtgenoot. Het gaat hier dus niet om het bijzonder nabestaandenpensioen/partnerpensioen. Deze afstortingsverplichting is niet in de wet te vinden en berust uitsluitend op het oordeel van de Hoge Raad. De gedachte achter deze verplichting is dat van de ex niet kan worden verlangd dat deze afhankelijk is en blijft van het beheer van het pensioen door de andere ex.

Wanneer aangetoond kan worden dat de onderneming hierdoor in financiële problemen komt, is het mogelijk zijn dat de rechter toestaat dat een andere oplossing wordt gekozen. Welke dat is, zal van de omstandigheden afhangen.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl