Bijzonder partnerpensioen (nabestaandenpensioen)

Nabestaandenpensioen of partnerpensioen is pensioen dat aan de partner wordt uitgekeerd bij overlijden van diegene die het pensioen opbouwt. 

Eerst moet u weten of in de pensioenregeling het partnerpensioen wordt opgebouwd of 'op risicobasis is verzekerd'.

Wanneer namelijk partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, dan heeft de ex-partner geen aanspraak op een uitkering als degene die pensioen heeft opgebouwd komt te overlijden. 

Wordt er partnerpensioen opgebouwd, dan heeft de ex-partner op grond van de wet recht op het totale tot aan de echtscheiding opgebouwde partnerpensioen (dus: het partnerpensioen dat vóór en tijdens het huwelijk is opgebouwd).  Op het partnerpensioen dat na echtscheiding is opgebouwd, bestaat geen recht.

Het bijzonder partnerpensioen is  het nabestaandenpensioen dat tot de datum van echtscheiding is opgebouwd. Dat heet dan het bijzonder partnerpensioen, omdat u na scheiding officieel geen weduwe of weduwnaar meer van elkaar kunt zijn. Dat nabestaandenpensioen wordt op grond van de wet “premievrij gereserveerd”, zodat u bij overlijden van de ander een bijzonder nabestaandenpensioen ontvangt. Het is mogelijk om andere afspraken hierover te maken. Zo kan er afstand van dit pensioen worden gedaan. Wanneer gekozen is voor conversie van het ouderdomspensioen, wordt het bijzonder partnerpensioen omgezet in een deel van de eigen aanspraak op ouderdomspensioen. 

Als degene die bijzonder partnerpensioen opbouwt hertrouwt, moet u er aan denken dat het partnerpensioen voor de nieuwe partner verminderd wordt met het bedrag dat de ex-partner krijgt aan bijzonder partnerpensioen. 

 

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl