Ouderdomspensioen

Welke pensioenen vallen onder de Wet verevening?

Wilt u weten welke pensioenen op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding verevend worden? Lees dan hier verder: welk pensioen valt onder de wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Verevening

Wanneer u met uw ex geen andere afspraken maakt of heeft gemaakt, wordt het ouderdomspensioen verevend.  In de wet is geregeld dat de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen standaard met elkaar moet worden verevend. Daarbij ontstaat over en weer recht op de helft van het ouderdomspensioen dat de ander heeft opgebouwd tijdens het huwelijk.

Zonder dat er een rechter aan te pas komt heeft u dus recht op een deel van het pensioen van uw ex. U krijgt dit pas op het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat.

Er zijn hierop twee uitzonderingen:

  1. in de huwelijks voorwaarden is afgesproken dat er geen verevening van pensioenrechten bij scheiding plaatsvindt.
  2. in het echtscheidingsconvenant komt u overeen dat er geen verevening van pensioenrechten bij scheiding plaatsvindt.

Wanneer u de scheiding binnen twee jaar meldt aan de pensioenuitvoerder door middel van een daartoe bestemd formulier, dan draagt de pensioenuitvoerder er zorg voor dat bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de betreffende echtgenoot het pensioendeel van de andere partner rechtstreeks aan die ander wordt uitbetaald. 

Wordt de echtscheiding echter niet binnen twee jaar gemeld bij de pensioenuitvoerder, dan vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moet dan bij de andere partner worden opgeëist.

Wanneer degene die het pensioen heeft opgebouwd eerder komt te overlijden dan de ander, stopt de uitkering van ouderdomspensioen aan de ander, maar mogelijk ontvangt deze nog wel bijzonder partnerpensioen (zie hieronder voor partnerpensioen).

Wanneer de ander (degene die niet het pensioen had opgebouwd) eerder overlijdt, krijgt degene die het pensioen heeft opgebouwd weer het volledige pensioen terug. 

U mag van deze wettelijke regeling van pensioenverdeling afwijken en kiezen voor een andere vorm van verdeling bijvoorbeeld een ander percentage dan 50%-50% of conversie van pensioenen. 

Afstand pensioenverevening

Het is mogelijk dat u over en weer afstand doet van het door de ander tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen. Laat u wel adviseren over mogelijke gevolgen! Wanneer u afstand doet van pensioenverevening moet dat in een echtscheidingsconvenant worden opgenomen. Zo kunt u de afspraken immers bewijzen. Het is verstandig dat convenant aan de pensioenuitvoerder te sturen. Dan houdt de pensioenuitvoerder er ook rekening mee. Een formulier met verzoek om pensioenverevening zal de pensioenuitvoerder niet in behandeling nemen.

Conversie

Bij conversie worden het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van het eventuele bijzonder partnerpensioen waarop de ex recht heeft omgezet in een eigen pensioenrecht voor de exr. 

Een nadeel van conversie voor degene die het pensioen heeft opgebouwd kan zijn dat hij of zij dit deel van het pensioen voorgoed kwijt is. 

Bij standaardverevening (dus zonder conversie) wast het deel van het pensioen dat aan de ex-partner wordt uitgekeerd na overlijden van de ex-partner weer aan bij het eigen pensioen en ontvangt degene die het pensioen heeft opgebouwd zijn/haar eigen volledige ouderdomspensioen. 

Bij conversie gebeurt dat niet. Er wordt namelijk definitief afstand gedaan van de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen: dit deel van het pensioen is omgezet in een eigen pensioen van de ex-partner.

Voor de ander (degene die het pensioen niet heeft opgebouwd) kan conversie kan aantrekkelijk zijn omdat diegene dan zelf kan bepalen wanneer het pensioen ingaat. 

Een nadeel is echter weer dat die ander mogelijk bijzonder partnerpensioen misloopt. Dit betekent dus eigenlijk dat wanneer u voor conversie kiest, u dus volledig in uw eigen onderhoud moet kunnen voorzien. 

Conversie hoeft voor beide partners niet nadeliger te zijn dan standaardverevening. Hierover kan geïnformeerd worden bij de pensioenfondsen waar het pensioen is opgebouwd. 

Overigens moeten de pensioenfondsen waar het pensioen is opgebouwd altijd toestemming geven voor conversie. Wanneer conversie wordt overeengekomen en de pensioenfondsen geven hiervoor vervolgens geen toestemming, dan zullen de pensioenen alsnog standaard verevend dienen te worden. 

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl