Afdrukken

Welke kwesties moeten er worden geregeld?

Er zijn er tal van belangrijke kwesties te regelen, meer in het bijzonder:

1. de kinderen
2. de financiële afwikkeling van de bezittingen en schulden
3. alimentatie
4. pensioenen

Kinderen

Bij een ontbinding van een geregistreerd partnerschap geldt net als bij echtscheiding dat er, wanneer er minderjarige kinderen zijn, een ouderschapsplan zal moeten worden opgesteld. Er zal een goede regeling getroffen moeten worden over de verdeling van de zorg– en opvoedingstaken (omgang), de informatie- en consultatieregeling en de kinderalimentatie. 
Het is van wezenlijk belang -vooral voor uw kinderen- om zorgvuldige afwegingen te maken.
Voor meer informatie over het ouderschapsplan: klik hier
Voor meer informatie over kinderalimentatie: klik hier

De financiële afwikkeling van de bezittingen en schulden

Wanneer er geen partnerschapsvoorwaarden zijn opgesteld, is er sprake van een gemeenschap van goederen, die -gelijk als bij echtscheiding- verdeeld zal moeten worden. Er zal een regeling getroffen moeten worden voor de verdeling en waardering van de gezamenlijke bezittingen en schulden. Voor meer informatie over dit onderwerp: klik hier

Wanneer u onder het maken van partnerschapsvoorwaarden bent gehuwd, zullen die voorwaarden moeten worden afgewikkeld. Goed advies is onontbeerlijk. Nu partnerschapsvoorwaarden op een gelijke manier als huwelijksvoorwaarden worden afgewikkeld, vindt u meer informatie over dit onderwerp: klik hier

Alimentatie
Ook bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap ontstaan er -net als bij echtscheiding- op grond van de wet alimentatieverplichtingen. Voor meer informatie over partneralimentatie: klik hier.
Voor meer informatie over kinderalimentatie: klik hier

Pensioenen
Ten slotte dient gesproken te worden over de opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken en eventueel opgebouwd bijzonder partnerpensioen. Voor meer informatie over dit onderwerp: klik hier.

 

Moene Vukovic Advocaten - Mediators kan u informeren en adviseren over de gevolgen die een ontbinding van een geregistreerd partnerschap voor u zal hebben.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl