Afdrukken

Afstand van partneralimentatie

Het is mogelijk rechtsgeldig over en weer afstand te doen van partneralimentatie. Dat zal dan in een convenant overeengekomen moeten worden.

U kunt daarbij ook afspreken of die afspraak voor altijd geldt (nu en in de toekomst) of dat die afspraak kan worden gewijzigd wanneer (bepaalde) omstandigheden wijzigen.   

Afstand voor nu en in de toekomst:

Wanneer er een zogenaamd ”niet-wijzigingsbeding” wordt overeengekomen heeft dat tot gevolg dat bij een wijziging van omstandigheden van een van jullie beiden (bijv. werkloos) de afspraak om geen partneralimentatie te voldoen niet gewijzigd kan worden. 

Dat is anders, wanneer er sprake is van zo ingrijpende wijziging van omstandigheden, dat de partij die de wijziging wilt , naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het niet-wijzigingsbeding mag worden gehouden. 

Wanneer er over en weer afstand gedaan wordt van partneralimentatie, maar één van de partners raakt in de bijstand, dan zal “de bijstand” kunnen onderzoeken of er een deel van de bijstandsuitkering verhaald kan worden op de ex-partner.

Nu geen alimentatie

U kunt ook afspreken dat u nu over en weer geen partneralimentatie betaalt, maar dat wanneer de omstandigheden van één van jullie wijzigen, er wel alimentatie betaald kan/moet worden. Het is dan heel belangrijk dat u goed op papier zet hoe de (financiële) situatie nu is.

Moene Vukovic Advocaten - Mediators helpt u met het op papier zetten van uw afspraken! 

 

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl