Afdrukken

Duur van de partneralimentatie  

Uiteraard kunt u met uw ex afspraken maken over de duur van de periode waarover partneralimentatie moet worden betaald.

Wilt u dat niet of lukt dat niet, dan zal de rechter niet alleen bepalen welk bedrag moet worden betaald, maar zal hij of zij ook de alimentatie voor een bepaalde periode of voor een onbepaalde periode vaststellen.  

Als u en uw ex over de duur van de alimentatieverplichting een afspraak hebben gemaakt, eindigt de verplichting in principe als de periode die u en uw ex-partner hebben afgesproken voorbij is. Datzelfde geldt als de rechter in de beschikking heeft aangegeven hoelang de alimentatieverplichting duurt.

Als u en uw ex-partner op of ná 1 juli 1994 een alimentatieregeling hebben afgesproken of als de rechter op of ná 1 juli 1994 een alimentatieregeling definitief heeft vastgesteld, beperkt de wet de alimentatieplicht voor de ex-partner dus tot twaalf jaar (te rekenen vanaf datum echtscheiding).  

Wanneer het gaat om een huwelijk zonder kinderen en het huwelijk heeft niet langer geduurd dan vijf jaar, geldt dat de alimentatieplicht in zo'n geval niet langer kan duren dan het huwelijk heeft geduurd (ook weer te rekenen vanaf datum echtscheiding). Lees meer over kinderloos huwelijk en partneralimentatie.

De termijn (twaalf jaar of de periode van maximaal vijf jaar) begint te lopen op het moment dat de echtscheidingsbeschikking of de beschikking tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. 

Verlenging termijn:

Aan het einde van de periode van twaalf jaar (of de periode van maximaal vijf jaar) kan degene die alimentatie ontvangt de rechter om verlenging vragen. Dat kan zowel in het geval dat u samen de alimentatie hebt afgesproken als in het geval dat de alimentatie door de rechter is vastgesteld.

Verlenging is alleen mogelijk, als het voor de ex-partner die alimentatie ontvangt bijzonder onredelijk zou zijn als de alimentatiebetaling zou stoppen.

Als u om verlenging vraagt, gaat de rechter na of u in hele ernstige problemen komt als de betalingen stoppen.

Zo'n verzoek om verlenging van de alimentatie moet u wel tijdig worden ingediend: uiterlijk binnen drie maanden nadat de periode van twaalf jaar om is.

Dus: is de alimentatie op of na 1 juli 1994 vastgesteld, en u wilt niet dat u na ommekomst van twaalf jaar geen alimentatie meer ontvangt? Dien dan tijdig een verzoek to verlenging van de alimentatie in: namelijk uiterlijk binnen drie maanden nadat de periode van twaalf jaar om is.

Alimentatie van voor 1 juli 1994

Voor alimentaties die vóór 1 juli 1994 zijn afgesproken of definitief zijn vastgesteld en die al vijftien jaar of langer worden betaald, bestaat er ook een regeling. Wanneer al vijftien jaar of langer alimentatie wordt betaalt, kan degene die de alimentatie betaalt, de rechter vragen om de alimentatieplicht te beëindigen. Een verzoek om beëindiging zal de rechter alleen afwijzen als hij of zij van oordeel is dat stopzetting van de betalingen voor de ex-partner die alimentatie ontvangt hoogst onbillijk zou zijn. De rechter let daarbij op:

  • de leeftijd van degene die alimentatie ontvangt
  • of er wel of niet uit het huwelijk kinderen zijn geboren
  • de duur van het huwelijk en de mogelijkheid van beide partners om tijdens en/of na het huwelijk een eigen inkomen op te bouwen
  • of degene die alimentatie ontvangt recht heeft op een deel van het ouderdomspensioen van de ex-partner.

Voor een verzoek om beëindiging van de alimentatie is een zelfde procedure bij de rechtbank nodig als voor een verzoek om alimentatievaststelling. 


Lees ook: 

initiatief wetsvoorstel Tweede Kamerlid Bontes tot beperking van de duur van de partneralimentatie verworpen (22-04-2014)

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl