Afdrukken

Wanneer speelt partneralimentatie een rol?

Partneralimentatie speelt een rol bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het geregistreerd partnerschap.  Bij beëindiging van een samenleving volgt uit de wet geen partneralimentatie voort.

Echtscheiding, scheiding tafel en bed, ontbinding geregistreerd partnerschap

Op grond van de wet zijn echtgenoten en geregistreerde partners verplicht elkaar tijdens huwelijk en tijdens een geregistreerd partnerschap elkaar het nodige te verschaffen (art. 1:81 BW). Bij scheiding wordt die plicht omgezet in een alimentatieplicht (op grond van art. 1:157 BW).

Samenlevers

Een wettelijke verplichting om elkaar het nodige te verschaffen geldt niet voor samenlevers.
Samenlevers kunnen overeenkomen dat zij zullen voorzien in elkaars levensonderhoud na het verbreken van de samenleving. Dat kan in een samenlevingsovereenkomst worden opgenomen, maar het kan ook uiteraard na het verbreken van de samenleving overeenkomen worden.

Het is echter wettelijk niet afdwingbaar. 

Indien samenlevers partneralimentatie overeenkomen dan gelden voor hen overigens niet de bepalingen van art. 1:157 BW e.v. en evenmin art. 1:401 BW.

Niet alleen over het bedrag zullen dus afspraken moeten worden gemaakt maar ook over de duur, de wijzigingsmogelijkheden, de consequenties van een nieuwe samenleefrelatie enz..  

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl