Einde partneralimentatie bij samenwonen of trouwen van ex-partner

Op grond van de wet (artikel 1:160 BW) eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie wanneer de onderhoudsgerechtigde:

  • opnieuw trouwt
  • een geregistreerd partnerschap aangaat of
  • gaat samenwonen met een ander als waren zij gehuwd

In de praktijk is het het meest lastig om aan te tonen dat de onderhoudsgerechtigde samenwoont met een ander alsof zij zijn getrouwd (of alsof zij een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan). Degene die alimentatie betaalt, zal het bewijs moeten leveren! De rechter stelt hoge eisen aan die bewijslast. Dat komt met name omdat, bij een geslaagd beroep op artikel 1:160 BW, de alimentatieplicht definitief eindigt en niet kan herleven. 

Noodzakelijk is dat komt vast te staan dat sprake is van een situatie die gelijk is aan een normaal huwelijk en de daarbij behorende lotsverbondenheid.

Wat zijn de eisen van de wet/rechtspraak: 

  1. er is sprake van een affectieve relatie 
  2. van duurzame aard
  3. die meebrengt dat de gescheiden echtgenoot en die ander elkaar wederzijds verzorgen,
  4. zij wonen samen en
  5. voeren een gemeenschappelijke huishouding

Als aan één van deze criteria niet wordt voldaan, blijft de alimentatieplicht bestaan.
Alle feiten en omstandigheden in de betreffende situatie zijn van belang om een oordeel te geven.

Wanneer is er sprake van samenwonen?
De samenwoning hoeft niet een bepaalde tijd te hebben geduurd. De inschrijving in de GBA is niet doorslaggevend. Wanneer de nieuwe partner nog eigen woonruimte heeft, betekent dat niet automatisch dat er nog geen sprake is van samenwonen. De bewijslast kan dan natuurlijk wel moeilijker liggen. Heeft de nieuwe partner een eigen sleutel, liggen er persoonlijke spullen in de woning? 

Wat is een affectieve relatie van duurzame aard? Insteek is dat de betrokkenen al enige tijd bij elkaar zijn (een stel zijn) en dit ook verwachten te blijven.  

Wat is wederzijdse verzorging? De betrokken dragen samen bij in de kosten van de gezamenlijke huishouding (zij doen bijvoorbeeld samen de boodschappen, delen kosten etc.), zij hebben een bepaalde taakverdeling (kinderen naar school brengen, schoonmaken, etc.).

Wat is een gemeenschappelijke huishouding?
Denk aan samen koken, samen eten, samen boodschappen doen. Maar ook: hoe presenteren zij zich naar buiten toe. Worden er gezamenlijke kerstkaarten /felicitatiekaarten verstuurd, hoe staan zij op de sociale media?

Wat als de onderhoudsgerechtigde samenwoont met een persoon die nog is getrouwd?

De lagere rechtspraak en de Hoge Raad gaan verschillend met deze situatie om. De Hoge Raad stelde in zijn arrest van 20 december 2013 voorop (HR 20 december 2013) dat “het samenleven met een gehuwde partner niet valt onder art. 1:160 BW zolang diens huwelijk voortduurt.” (rov. 3.4.2). 

De Hoge Raad vervolgt dat dit ook geldt indien het huwelijk van de ander in stand wordt gelaten met de intentie om de alimentatieaanspraak te behouden (rov. 3.4.3).

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl