Afdrukken

Ouderschapsplan in andere gevallen

Bijvoorbeeld: bij verbreking samenwoning, echtscheiding van voor datum inwerkingtreding van de wet

Wanneer samenwoners met kinderen, waarover zij gezamenlijk gezag uitoefenen, uit elkaar gaan bestaat er niet direct een plicht om een ouderschapsplan op te stellen. Ook voor ouders die al gescheiden zijn en die nog niet verplicht waren een ouderschapsplan hebben meestal geen ouderschapsplan. Het kan echter zeer zinvol zijn (alsnog) een ouderschapsplan op te stellen.

Een ouderschapsplan geeft over en weer en ook voor de kinderen de benodigde duidelijkheid.  Ook hier geldt uiteraard dat rekening dient te worden gehouden met de wensen, belangen en meningen van de kinderen. Zo kan in onderling overleg een ouderschapsplan worden opgesteld, die qua inhoud gelijk is als bij echtscheiding.

Lees meer over het ouderschapsplan.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl