Afdrukken

Ouderschapsplan en scheiding

Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Bij echtscheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed zijn ouders verplicht afspraken vast te leggen over hun kinderen in een zogeheten ouderschapsplan. Kinderen van in ieder geval 5 jaar en ouder zullen actief betrokken moeten worden bij het opstellen van een ouderschapsplan. 

Op grond van de wet dient een ouderschapsplan te omvatten: 

  • de wijze waarop de echtgenoten de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang vormgeven;
  • de wijze waarop de echtgenoten elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen

Het is raadzaam om de regelingen zo concreet mogelijk te omschrijven. Bijvoorbeeld: 
"vader heeft het recht om een weekend per twee weken de kinderen van vrijdag 18:00 uur tot zondag 19.00 uur ‘s avonds bij zich te hebben alsmede iedere dinsdag van 15:00 uur tot 19:00 uur. De vader zal de kinderen op vrijdag bij de moeder komen halen en op dinsdag bij de opvang en hem steeds bij moeder thuis brengen". Uiteraard kan de regeling qua frequentie en lengte worden aangepast. Ook is verstandig om afspraken over vakantie en feestdagen (denk ook aan bijzondere dagen, zoals vaderdag, moederdag, verjaardagen van kinderen, ouders en grootouders, sinterklaas etc.) vast te leggen of in ieder geval de wijze waarop de vakanties en feestdagen ieder jaar worden vastgesteld.

De niet verzorgende ouder heeft ook recht op informatie over het kind. De ouder bij wie de kinderen wonen, heeft de plicht om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die met het kind te maken hebben. Denk hierbij aan de voortgang op school of de gezondheid van het kind. Bovendien moet de ene ouder de andere ouder om zijn of haar mening vragen omtrent belangrijke beslissingen over het kind. Dit is het recht van consultatie.

Wanneer het niet lukt om in overleg tot een (volledig) ouderschapsplan te komen kan dat in een verzoek tot echtscheiding (of beëindiging van geregistreerd partnerschap) worden vermeld met redenen waarom. Dan zal de rechtbank over die aspecten beslissen. 

Kinderen van 12 jaar en ouder krijgen een oproep van de rechtbank om hun mening kenbaar te maken over het ouderschapsplan. Dat kunnen zij doen door een formulier in te vullen of via een gesprek met de kinderrechter. Zie ook: omgang met oudere kinderen.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl