Ouderschapsplan en scheiding

Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Bij echtscheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed zijn ouders verplicht afspraken vast te leggen over hun kinderen in een zogeheten ouderschapsplan. Kinderen van in ieder geval 5 jaar en ouder zullen actief betrokken moeten worden bij het opstellen van een ouderschapsplan. 

Op grond van de wet dient een ouderschapsplan te omvatten: 

  • de wijze waarop de echtgenoten de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang vormgeven;
  • de wijze waarop de echtgenoten elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen

Lees meer: Ouderschapsplan

Ouderschapsplan in andere gevallen

Bijvoorbeeld: bij verbreking samenwoning, echtscheiding van voor datum inwerkingtreding van de wet

Wanneer samenwoners met kinderen, waarover zij gezamenlijk gezag uitoefenen, uit elkaar gaan bestaat er niet direct een plicht om een ouderschapsplan op te stellen. Ook voor ouders die al gescheiden zijn en die nog niet verplicht waren een ouderschapsplan hebben meestal geen ouderschapsplan. Het kan echter zeer zinvol zijn (alsnog) een ouderschapsplan op te stellen.

Lees meer: Ouderschapsplan buiten scheiding

Mogelijke verzorgingsafspraken

Om u een idee te geven over welke aspecten u afspraken kunt maken treft u hieronder een lijst aan, Zo kunt u zelf uitgebreide verzorgingsafspraken op papier zetten. Dit geeft u beiden voor de toekomst veel duidelijkheid. Over de onderstaande onderwerpen kunt u afspraken maken. U kunt of samen beslissen of één van u al of niet in overleg met de andere ouder.

Dagelijkse zorg

  1. Waar verblijven de kinderen: 
    bijv. minimaal 3 dagen per week bij vader. Stelt u op voorhand al de dagen vast (of bijvoorbeeld iedere twee maanden of worden de dagen steeds in onderling overleg vastgesteld.

    Lees meer: Verzorgingsafspraken

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl