Geschil uitoefening van ouderlijk gezag

Wanneer ouders een geschil hebben over de contactregeling, de informatieregeling of een ander geschil terzake het ouderlijke gezag en daarvoor een procedure bij de rechtbank aanhangig maken, dient er mee rekening worden gehouden dat de rechtbank de ouders zal vragen eerst te proberen een ouderschapsplan op te stellen wanneer er nog geen ouderschapsplan is.

Deze verplichting geldt ook voor ex-samenwonende ouders die gezamenlijk gezag over hun kinderen uitoefenen!

Wanneer het niet lukt om samen een regeling vast te stellen, dan zal de rechtbank beslissen, eventueel na advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Het is belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden over omgang, informatie en overleg tussen de ouders over het kind.

Een geschil over ouderlijk gezag kan bijvoorbeeld ook inhouden de vraag of een kind met een van de ouders op vakantie mag, of de verzorgende ouder met het kind mag verhuizen, op een andere school mag plaatsen, medische behandelingen mag ondergaan en dergelijke. 

Wilt u meer lezen over verhuizing met uw kind? Lees dan verder op: 

Moene Vukovic Advocaten-Mediators (Den Haag Leidschenveen) heeft veel ervaring in dit soort zaken. Neem dus gerust contact met ons op.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl