Wie heeft het ouderlijk gezag 

Kind geboren tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap:
Wanneer een kind tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, hebben de ouders van rechtswege (automatisch) het gezamenlijk ouderlijk gezag over dat kind.

Ongehuwde ouders
Wanneer een kind niet binnen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt geboren, is alleen de moeder met het ouderlijk gezag belast (mits zij 18 jaar of ouder is).

De vader die het kind heeft erkend (lees hierover meer op Vaderschap door erkenning), kan samen met moeder met het ouderlijk gezag worden belast.

Wanneer de ouders het er over eens zijn, dat ook vader met het ouderlijk gezag belast dient te worden, kunnen zij een daartoe bestemd formulier invullen en indienen (met de in het formulier genoemde stukken) bij de rechtbank. Dat formulier kunt u vinden op 
www.rechtspraak.nl. Het is ook mogelijk om digitaal het gezamenlijk ouderlijk gezag te regelen, kijk op digitaal gezamenlijk ouderlijk gezag regelen.

Als vader samen met moeder met het ouderlijk gezag belast wilt worden maar moeder wilt haar medewerking niet geven, dan kan vader (via een advocaat) een verzoek bij de rechtbank indienen om gezamenlijk met moeder met het ouderlijk gezag belast te worden. Uitgangspunt is dat dat verzoek zal worden toegewezen, tenzij: 

  • er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of
  •  afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Moene Vukovic Advocaten-Mediators (Den Haag, Leidschenveen) staan zowel vaders als moeders bij in deze procedures.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl