Verhuizen met kind

Wat als je wilt verhuizen met je kind? Kan je dat zo maar doen of heb je toestemming van de andere ouder nodig? Ons advies: voorkom problemen en verhuis niet zonder toestemming van de andere ouder die met u ouderlijk gezag over het kind heeft. Verhuist uw ex met kind zonder toestemming of dreigt uw ex te verhuizen? Vraag dan een verbod tot verhuizing aan de rechter. 

Na echtscheiding of het einde van een relatie wordt het hoofdverblijf van een (minderjarig) kind bij een van de ouders bepaald. Dat kan de rechter bepalen, maar ook de ouders zelf. Het kind heeft zijn hoofdverblijf op het adres waar het volgens de gemeente is inschreven. Het kind volgt het adres van de ouder waar het staat ingeschreven.

Als de ouder, bij wie het kind staat ingeschreven, met het kind wil verhuizen, moet die ouder op grond van de wet voor de verhuizing toestemming  vragen aan de andere ouder. Dat geldt alleen wanneer beide ouders met het ouderlijk gezag over het kind zijn belast (lees hierover op: Wie heeft het ouderlijk gezag).

Of er nu binnen de zelfde stad wordt verhuisd, naar een andere provincie of zelfs naar een ander land: die toestemming is steeds noodzakelijk.

Verhuist u zonder toestemming van de andere ouder naar het buitenland, dan is er sprake van kinderontvoering! Lees hierover meer op: Kinderontvoering. Een verhuizing van Nijmegen naar Kleve (Dld) of van Maastricht naar Lanaken (B) zonder toestemming van de andere ouder zal dus benaderd worden vanuit kinderontvoering! 

Verhuist een ouder zonder toestemming van de andere ouder of van de rechter, dan loopt die ouder een groot risico van de rechter terug te moeten verhuizen naar de oude woonplaats! Het kan zelfs zo zijn dat de rechter het hoofdverblijf van het kind bij de andere ouder bepaald (mits die ouder daarom heeft gevraagd uiteraard). Lees hierover meer in ons artikel Verhuizen met kind zonder toestemming.

Verhuis dus pas als de toestemming er is! 

Vervangende toestemming voor verhuizing aan rechtbank vragen

Als de ouders niet tot overeenstemming over een verhuizing komen, dan moet de ouder die wil verhuizen, de kinderrechter van de rechtbank dus vragen om vervangende toestemming te verlenen om te verhuizen.

De kinderrechter neemt bij de beslissing om al of niet toestemming te verlenen alle omstandigheden van het geval in acht en weegt alle belangen af, waaronder:

  • het recht en belang van de verhuizende ouder om te verhuizen en de vrijheid om zijn of haar leven opnieuw in te richten;
  • de noodzaak om te verhuizen;
  • de mate waarin de verhuizing is doorgebracht en voorbereid;
  • de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor het kind en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • de rechten van de andere ouder en het kind op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving, de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • de frequentie van het contact tussen het kind en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • de leeftijd van het kind, zijn mening en de mate waarin het geworteld is in zijn omgeving of juist gewend is aan verhuizingen;
  • de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing dienen geheel of gedeeltelijk te worden gecompenseerd door de verhuizende ouder.  

De uitspraken van de rechters zijn heel verschillend en afhankelijk van alle omstandigheden en belangen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Lukt het niet om met de andere ouder afspraken te maken over verhuizing, maar wil u beiden -in het belang van uw kind- trachten om in overleg tot een oplossing te komen? Kies dan voor mediation. Onze ervaren familiemediators kunnen u begeleiden naar oplossing. Voor meer informatie over mediation verwijzen wij u graag naar onze website familierechtmediation.nl

Denkt u dat mediation voor u geen oplossing kan bieden? De verhuizende ouder zal dan de rechtbank moeten verzoeken om toestemming te verlenen om te kunnen verhuizen of de andere (achterblijvende) ouder kan de rechter om een verbod tot verhuizing vragen. Karin Moene en Marija Vukovic kunnen u als ervaren familierechtadvocaten in deze procedures bijstaan en begeleiden.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl