Tremarapport en bijlage aangepast! (juli 2014)

Het Tremarapport juli 2014 is gepubliceerd alsook de aangepaste bijlage bij het rapport. Zie:

De belangrijkste wijziging is dat het Tremarapport al is aangepast in verband met het  afschaffen van het recht op fiscaal voordeel bij voldoening van kinderalimentatie. 

Het advies van de Expertgroep Alimentatienormen luidt op dat punt:

"Indien vaststaat dat het fiscaal voordeel kinderalimentatie met ingang van 1 januari 2015 komt te vervallen, wordt aanbevolen om met deze wijziging rekening te houden en in de overwegingen van de beschikkingen de kinderbijdragen zowel inclusief als exclusief fiscaal voordeel op te nemen."

Let wel: bij het opstellen van deze versie van het Tremarapport was nog niet bekend dat het Wetsvoorstel hervorming kindregelingen door de Eerste Kamer zou worden aanvaard. De ingangsdatum van de wetswijziging is hoogstwaarschijnlijk 1 januari 2015.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl