Update 2:  wetsvoorstel hervorming kindregelingen

De stemming in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel hervorming kindregelingen vindt op 24 juni 2014 plaats.

Dan wordt ook gestemd over de op 10 juni 2014 ingediende motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over de gevolgen voor alleenstaande ouders.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegde toen extra overgangsrecht toe voor alleenstaande ouders evenals monitoring van het beroep op bijzondere bijstand. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft intussen per brief d.d. 16 juni 2014 aan de Eerste Kamer die toezegging gestand gedaan. 

Gevolg van het wetsvoorstel is namelijk onder meer dat per 1 januari 2015 de aanvulling van 20% van het minimumloon voor alleenstaande ouders, opgenomen in de normen voor alleenstaande ouders in de WWB, vervalt. In de plaats daarvan wordt een zogenoemde alleenstaande-ouderkop geïntroduceerd in het kindgebonden budget. Doordat het partnerbegrip voor toeslagen (zoals het kindgebonden budget) op punten afwijkt van het partnerbegrip in de uitkeringsregelingen, is er een groep van een paar duizend ouders die nu bij de bijstandsverlening worden aangemerkt als alleenstaande ouder maar die per 1 januari 2015 niet in aanmerking komt voor de alleenstaande-ouderkop in het kindgebonden budget.

Voor ouders die ook met de kostendelersnorm in de Wet werk en bijstand (WWB) te maken krijgen, was al voorzien in een extra overgangsrecht voor de duur van een jaar. Voor hen vervalt de 20%-aanvulling in de bijstand per 1 januari 2016 in plaats van 1 januari 2015.  

Het extra overgangsrecht zal nu ook voor de andere groep gelden. Dat betreft de groep ouders die formeel gehuwd zijn, maar om diverse redenen duurzaam gescheiden leven van hun echtgenoot en bij de bijstandverlening worden aangemerkt als alleenstaande ouder. Deze groep krijgt geen recht op de alleenstaande ouderkop. Voor hen zal ook het extra overgangsrecht van een jaar gelden. 

De Minister geeft aan voornemens te zijn die wijziging voor te stellen bij nota van wijziging bij een daarvoor geschikt wetsvoorstel. 

Op 24 juni 2014 volgt de stemming in de Eerste Kamer.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl