Kinderbescherming

Bij het woord kinderbescherming kunt u aan verschillende instanties en situaties denken. Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming of het AMK kan bij uw gezin of dat van uw (ex)partner betrokken zijn geraakt.  Ook kan er ondertoezichtstelling met eventueel uithuisplaatsing van uw kinderen of kinderen dreigen. Over deze onderwerpen treft u hier meer informatie aan.

Ondertoezichtstelling - Uithuisplaatsing

De Raad voor de Kinderbescherming is de instantie die de kinderrechter kan verzoeken om een ots uit te spreken. Besluit de kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen, dan geeft hij dus Bureau Jeugdzorg (BJZ) opdracht om de ots uit te voeren, waarvoor BJZ vervolgens een gezinsvoogd aanwijst.

De Raad voor de Kinderbescherming kan tegelijk ook om uithuisplaatsing van een kind aan de rechter verzoeken. Tijdens de ots kan BJZ aan de rechter om uithuisplaatsing van een kind vragen.

Lees meer: Ondertoezichtstelling - Uithuisplaatsing

Raad voor de Kinderbescherming

De raad voor de kinderbescherming kan op verschillende manieren betrokken raken bij een gezin: 

  1. bescherming
  2. gezag en omgang na scheiding
  3. strafzaken
  4. ASAA (Afstand, Screening (van pleeg- en aspirant-adoptiegezinnen), Adoptie en Afstammingsvragen)

Lees meer: Raad voor de Kinderbescherming

Bureau Jeugdzorg en AMK = OUD

RECHT TOT 31 DECEMBER 2014

Met ingang van 1 januari 2015 bestaan Bureau Jeugdzorg en het AMK niet meer. 

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten als gevolg van de Jeugdwet en de Wmo, een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) georganiseerd. De naam van dit Advies- en Meldpunt is Veilig Thuis.   

Bureau Jeugdzorg Haaglanden/ Zuid-Holland heet per 1 januari 2015 Jeugdbescherming west. 

Lees meer: Bureau Jeugdzorg en AMK

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl