Kinderalimentatie: Niet ter vrije beschikking van partijen

Kinderalimentatie is geen onderwerp waarover ouders vrij kunnen beschikken. Het belang van de kinderen staat namelijk voorop en niet dat van de ouders. 

Dat heeft onder meer tot gevolg dat de rechter een actieve taak heeft wanneer het over de bijdrage van ieder der ouders in de kosten van de kinderen gaat. Verder kan er geen afstand van kinderalimentatie worden gedaan.

De rechtbank Breda overwoog in haar beschikking van 24 januari 2007:  
 

"Ambtshalve wijst de rechtbank er nog op dat kinderalimentatie niet een onderwerp is waarover de ex -echtelieden vrij kunnen beschikken. Het belang van de kinderen staat hierbij voorop en niet dat van de ouders. Indien een kinderalimentatie bij convenant is overeengekomen op een lager bedrag dan overeenstemt met de wettelijke maatstaven, zijn partijen en de rechtbank krachtens reeds lang gevestigde rechtspraak niet gebonden aan dit convenant, ook niet aan een beding van niet-wijziging.

 

Het was en is voor de vrouw dus mogelijk om een verzoek tot aanpassing van de kinderalimentatie te doen, met terugwerkende kracht, teneinde de voorziening in de kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen zonodig in overeenstemming te brengen met de wettelijke maatstaven."

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl