Wijzigingen 2015: kindregelingen en gevolgen voor alimentatie

De Expertgroep Alimentatienormen heeft een advies uitgebracht hoe om te gaan met de gevolgen op de kinderalimentatie van de wijziging in de kindregelingen per 1 januari 2015.

Per 1 januari 2015 komen veel alleenstaande ouders in aanmerking voor een verhoging van het kindgebonden budget in de vorm van een alleenstaande ouderkop. Die is maximaal € 3.050,00 (voor 2015). Dit, terwijl de alleenstaande ouderkorting als heffingskorting in de IB-aangifte verdwijnt.

Hogere kindgebonden budget vermindert kosten van kind:

De expertgroep beveelt aan om het totale kindgebonden budget -dus inclusief alleenstaande ouderkop- in mindering te doen strekken op de kosten van het kind (het tabelbedrag). 

Dit kan er in een aantal gevallen toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de andere, niet-verzorgende ouder, zo schrijft de Expertgroep.

Wijziging alimentatie is mogelijk:
Het wijzigen van de fiscale wetgeving is verder volgens de Expertgroep een wijziging van regelgeving die van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven en dus aanleiding kan geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen.

Eerdere artikelen: 
Overwegingen naar aanleiding van Wetsvoorstel hervorming kindregelingen en gevolgen voor kinderalimentatie
-
 Update: Wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen
Update 2:  wetsvoorstel hervorming kindregelingen

Actueel:
- Rechtbank Den Haag wijkt af van Tremarapport 2015
-
 Rechtbank Den Haag wijkt voor de tweede keer af van het Tremarapport 2015
- Rechtbank Noord-Holland volgt lijn rechtbank Den Haag

 

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl