Afdrukken

Huwelijkse voorwaarden en scheiding

Er zijn verschillende soorten huwelijkse voorwaarden; in ieder geval wordt bij huwelijkse voorwaarden afgesproken dat er afgeweken wordt van de regels van de huwelijksgemeenschap.

Bij echtscheiding dient volgens de huwelijkse voorwaarden verdeeld en verrekend worden. 

Een zeer veel voorkomende vorm van huwelijkse voorwaarden is de uitsluiting van elke gemeenschap, ook wel ‘koude uitsluiting’ genoemd. Dit heeft tot gevolg dat er geen boedelmenging ontstaat: privévermogen blijft privévermogen. Niettemin kan er ook bij koude uitsluiting gemeenschappelijk vermogen worden gekweekt, bijvoorbeeld in het geval een woning op beider naam wordt gekocht. 

Het is niet ongebruikelijk om bij uitsluiting van iedere gemeenschap een verrekenbeding, periodiek of finaal, overeen te komen.

Bij een periodiek verrekenbeding spreken echtgenoten af om periodiek, meestal aan het einde van ieder kalenderjaar, de inkomsten die niet aan de kosten van de gezamenlijke huishouding zijn besteed bijeen te voegen en met elkaar te verrekenen. Wanneer deze afspraak tijdens het huwelijk niet is uitgevoerd, dan dienen aan het einde van het huwelijk alsnog de overgespaarde inkomsten met elkaar verrekend te worden. 

Dit kan verstrekkende gevolgen hebben, omdat de opbrengst van de geïnvesteerde inkomsten tevens verrekend dient te worden. Denk hierbij aan de situatie dat één der echtgenoten bijvoorbeeld een polis levensverzekering afsluit tijdens het huwelijk en de premie uit zijn of haar inkomsten voldoet of één der echtgenoten een woning heeft aangekocht met een schuld waarop tijdens het huwelijk is afgelost. De waarde van levensverzekering of de waarde van de woning zal dan als gevolg van het periodieke verrekenbeding onderling verrekend dienen te worden.

Het meest voorkomende finale verrekenbeding is het beding waarbij echtgenoten aan het einde van het huwelijk met elkaar dienen af te rekenen alsof zij in gemeenschap van goederen waren gehuwd. In tegenstelling tot een gemeenschap van goederen vindt geen boedelmenging plaats doch behoudt ieder der echtgenoten zijn of haar privévermogen en wordt de andere echtgenoot gecompenseerd voor de helft van de waarde van het vermogen. 

Naast de uitsluiting van iedere gemeenschap zijn er ook minder vergaande vormen van huwelijkse voorwaarden, waarbij de echtgenoten afspraken dat tussen hen een beperkte gemeenschap zal bestaan. Een deel van het vermogen blijft dan privé en een ander deel van het vermogen wordt gemeenschappelijk. Dit kan bijvoorbeeld een gemeenschap van inboedel zijn of een gemeenschap die uitsluitend bestaat uit goederen die tijdens het huwelijk worden verkregen.

Het is van groot belang dat u wordt geadviseerd over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding en dat de gevolgen hiervan voor u in kaart worden gebracht. 

 

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl