Samen scheiden - Vast tarief

Wanneer u er samen al uit bent hoe u de gevolgen van een echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap wilt regelen, dan kunt u via Moene Familierecht voor een vast tarief van € 1.250,-- scheiden.  Deze prijs is per echtpaar, inclusief BTW en omvat tevens de kosten van de rechtbank en het griffierecht ad € 285,-- (per 1 januari 2015). 

Het vast tarief geldt NIET in het geval er sprake is van huwelijksvoorwaarden of van eigen ondernemingen/DGA-verhouding of wanneer buitenlands recht van toepassing is. 

Uw zaak nemen wij als mediation in. 

Wanneer er meer dan 7 uur aan uw zaak moet worden besteed, wordt het meerdere aan u tegen een uurtarief van € 175,-- BTW in rekening gebracht . Er dient dan een aanvullend depot te worden voldaan van € 500,-- alvorens verdere werkzaamheden worden verricht.

Kijk op onze website familierechtmediation.nl voor andere vaste tarieven wanneer uw zaak wat meer tijd vergt.

Wanneer u in aanmerking komt voor zogenaamde gefinancierde rechtsbijstand, dan kunt u vanaf (afhankelijk van de hoogte van uw eigen bijdrage) € 184,-- (samen) all in scheiden (2 x laagste eigen bijdrage van € 53,-- en aan griffierecht  € 78,--). 

Zie voor meer info: gefinancierde rechtsbijstand

Uitgangspunt voor het tarief van € 1.250,-- is dus dat u het beiden helemaal eens bent over de echtscheiding en u in onderling overleg alle noodzakelijke afspraken heeft gemaakt. 

Al uw afspraken worden in een echtscheidingsconvenant voor u vastgelegd. Er wordt namens u beiden een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank Den Haag. 

Door het invullen van het echtscheidingsformulier is het mogelijk opdracht te geven aan Moene Familierecht (uiteraard lid van de Orde van Advocaten) tot het opstarten van de echtscheidingsprocedure op gemeenschappelijk verzoek. 

Klik hier voor het echtscheidingsformulier
NB. Dit is een word-document. 

Tip: formulier "opslaan", het formulier een naam geven, invullen, opnieuw opslaan en dan verzenden per email. Wanneer u geen "word" heeft, dan kunt u het beste het bestand openen en dan uitprinten, invullen en sturen naar Sportsingel 26, 2492 WJ Den Haag.

Uiteraard kunt u het formulier ook per mail, per post of per fax toegestuurd krijgen!  Neem dan per mail (info@familierechtadvocaat.nl) of telefonisch (070-327 22 22) contact op!

Voor meer informatie over echtscheidingen klik hier.

De stappen: 

1.  Vul echtscheidingsformulier en het convenantformulier in en stuur het per e-mail/ per post op

U begint met het invullen van het echtscheidingsformulier. U vult dat formulier in "word" in en stuurt dat als bijlage per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Uiteraard kunt u het formulier ook uitprinten en opsturen! 

Wanneer u tevens wilt dat wij op basis van de door u gemaakte afspraken voor u een convenant opstellen , stuurt u ook het convenantformulier waarop u uw gemaakt afspraken weergeeft (zie hieronder).

U krijgt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van het door u ingevulde formulier(en).

Over de volgende punten moet u ten minste beiden in onderling overleg een beslissing nemen (uiteraard alleen indien deze punten in uw situatie relevant zijn)

Kinderen: 
Op grond van de wet dient u een ouderschapsplan te maken. Klik hier voor meer info.

  • Bij wie verblijven de kind(eren) grotendeels? Uitgangspunt is dat u samen  het ouderlijk gezag over de kind(eren) houdt. Wel moet dan afgesproken bij wie de kinderen grotendeels zullen verblijven.
  • Hoe wordt de “omgang”  met de kinderen geregeld ?
  • Hoe informeren en consulteren jullie elkaar over de kinderen?
  • Hoe worden de kosten van de kinderen gedragen? Meer info over kinderalimentatie: klik hier.
  • Heeft u een minderjarig kind ouder dan twaalf jaar ? Kinderen ouder dan 12 jaar worden vanaf juli 2004 altijd in de gelegenheid gesteld om hun mening aan de rechtbank kenbaar te maken over de afspraken over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling. Kinderen van 12-18 jaar worden ook daadwerkelijk door de rechtbank opgeroepen. De gang naar de rechtbank voor uw kind kan niet worden voorkomen; de rechtbank zal uw kind altijd oproepen. Vertraging ten aanzien van de procedure hoeft u echter normaliter niet te verwachten. Uw kind kan naar aanleiding van de oproep van de rechtbank ook schriftelijk reageren. 

Hoe verdeelt u de gemeenschap van goederen?
Hoe verdeelt u de bezittingen en de schulden? Wie gebeurt er met de echtelijke woning? 
klik hier voor meer info.

Wat spreekt u af over partneralimentatie?
Meer info over partneralimentatie: klik hier.

Bij Moene Familierecht kunt u tevens een alimentatieberekening laten maken. De kosten hiervan bedragen € 349,00 all in.

Opmerking: Wij raden u ten zeerste aan al uw afspraken op papier te (laten) zetten. 

Let wel: Moene Familierecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en onvolledigheid van het door u beiden opgestelde convenant. 

Vindt u het prettiger dat Moene Familierecht  u helpt met het opstellen van het convenant? Klik dan hier voor het convenantformulier waarop u uw gemaakt afspraken kunt aangeven.

U kunt ook in uw eigen bewoordingen de afspraken weergeven, dan zorgt Moene Familierecht ervoor dat uw afspraken goed worden vastgelegd in het convenant.

2.  Verzamel de volgende uittreksels:

Bij het verzoekschrift tot echtscheiding zullen een aantal uittreksels moeten worden gevoegd. Het gaat om:

- originele afschriften uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen (te verkrijgen op het gemeentehuis van de geboorteplaats / maximaal twee maanden oud).

- een origineel afschrift uit het huwelijksregister (te verkrijgen bij het gemeentehuis van de plaats waar u bent gehuwd/ ook maximaal twee maanden oud). Wanneer u huwelijk buiten Nederland is gesloten, kan meestal worden volstaan met overlegging van de originele huwelijksakte.

3.  Verdere gang van zaken

Nadat wij het echtscheidingsformulier van u heb ontvangen, krijgt u per e-mail een bevestiging van de ontvangst van het door u ingevulde formulier met een overeenkomst van opdracht en een depotnota ter hoogte van het vaste tarief. Na voldoening van de depotnota wordt op korte termijn (binnen enkele werkdagen) het concept echtscheidingsverzoek opgesteld en (wanneer van toepassing) het concept echtscheidingsconvenant. U krijgt deze concepten per mail toegezonden.

Hiernaast moeten wij er zeker van zijn dat u beiden daadwerkelijk het echtscheidingsverzoek wilt indienen en dat u het eens bent over de inhoud van het convenant. Om vergissing omtrent uw identiteit uit te sluiten, zult u samen één keer naar kantoor moeten komen. U moet dan uw identiteitsbewijs meenemen. 

Klik hier voor de routebeschrijving

Vervolgens wordt de echtscheidingsprocedure opgestart door indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank Den Haag. Namens u beiden wordt de rechtbank verzocht de echtscheiding uit te spreken en (eventueel) bevestigd wat u over de gevolgen van de scheiding bent overeengekomen.  

Vanaf het moment van indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank, duurt het momenteel 3 tot 4 weken voordat de rechtbank Den Haag de echtscheidingsbeschikking afgeeft. Er vindt geen mondelinge behandeling bij de rechtbank plaats. 

Wanneer wij van de rechtbank de echtscheidingsbeschikking ontvangen, ontvangt u per post en per mail (als pdf) deze uitspraak. 

U kunt afstand doen van uw wettelijk recht op hoger beroep tegen deze beschikking door een akte van berusting te ondertekenen; u verklaart dan dat u geen beroep tegen de beschikking indient. Het voordeel van ondertekening van de akte van berusting is dat de beroepstermijn van drie maanden niet behoeft te worden afgewacht, voordat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven.

Nadat de akte van berusting door u beiden is ondertekend , zenden wij de beschikking met de akte van berusting aan de rechtbank om de uitspraak te laten voorzien van de verklaring van non-appel (stempel) (mits noodzakelijk). Wanneer kantoor de uitspraak terug heeft gekregen, sturen wij die naar de burgerlijke stand van de plaats waar u bent getrouwd voor inschrijving in het huwelijksregister. 

Bij buitenlandse huwelijken moet de scheiding in Den Haag worden ingeschreven. 

Pas vanaf het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in het huwelijksregister bent u officieel gescheiden. 

U krijgt uiteraard een kopie van die inschrijving. 

Let wel:
Beide echtgenoten worden op gelijke wijze benaderd en behandeld. Wanneer er dus onenigheid ontstaat tussen u beiden over de wijze van echtscheiding of de gevolgen ervan, zult u beiden worden verwezen naar een andere advocaat. Wenst u dat u wij voor u bemiddelen, dan vallen deze werkzaamheden niet binnen het vaste tarief, doch zullen deze werkzaamheden aan u conform de geldende tarieven (voor tarieven: klik hier) worden gefactureerd. Zo nodig wordt een depot gevraagd.

Het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding moet worden ingetrokken, wanneer een van u beiden aangeeft toch niet meer te willen scheiden. Wanneer de ander de echtscheiding wenst door te zetten, zal diegene een nieuw verzoek bij de rechtbank moeten indienen.

Kosten

De kosten van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank Den Haag via ons bedragen voor u samen € 1.250,00.

Deze prijs omvat tevens de kosten van de rechtbank (griffierecht ad € 285 (per 1 januari 2015) en BTW).  U draagt zelf zorg voor de uittreksels.

Er zijn geen additionele of verborgen kosten. 

Uitgangspunten is dus dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank Den Haag (ongeacht uw woonplaats; u kiest woonplaats op ons kantoor) en dat u het samen over alle aspecten van de echtscheiding eens bent, alvorens u de opdracht verstrekt..

Wanneer één van u beiden of u beiden op een gegeven moment besluit toch niet op gemeenschappelijk verzoek te willen scheiden, blijft u het volledige tarief (€ 1.250,--) verschuldigd (tenzij het verzoek nog niet is ingediend bij de rechtbank; dan ontvangt u het griffierecht retour). 

Wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, kan er een zogenaamde toevoeging worden aangevraagd. Klik hier voor meer informatie over toevoegingen.

Meld expliciet op het echtscheidingsformulier dat u op basis van een toevoeging de echtscheiding wenst!!

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl