Afdrukken

Welke kwesties moeten bij echtscheiding worden geregeld?

Er zijn er tal van belangrijke kwesties te regelen, meer in het bijzonder:

1. de kinderen
2. de financiële afwikkeling van de bezittingen en schulden
3. alimentatie
4. pensioenen

Kinderen

Wanneer er minderjarige kinderen zijn, zal er een ouderschapsplan moeten worden opgesteld. Er zal een goede regeling getroffen moeten worden over de verdeling van de zorg– en opvoedingstaken (omgang), de informatie- en consultatieregeling en de kinderalimentatie.
Het is van wezenlijk belang -vooral voor uw kinderen- om zorgvuldige afwegingen te maken.
Voor meer informatie over het ouderschapsplan: klik hier
Voor meer informatie over kinderalimentatie: klik hier

De financiële afwikkeling van de bezittingen en schulden

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, zal er een regeling getroffen moeten worden voor de verdeling en waardering van de gezamenlijke bezittingen en schulden. Voor meer informatie over dit onderwerp: klik hier

Wanneer u onder het maken van huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, zullen die huwelijksvoorwaarden moeten worden afgewikkeld. Goed advies is onontbeerlijk. Voor meer informatie over dit onderwerp: klik hier

Alimentatie
Ook dient er vastgesteld te worden of er sprake is van een alimentatieverplichting en zo ja, welk bedrag daarmee gemoeid is. Voor meer informatie over partneralimentatie: klik hier.
Voor meer informatie over kinderalimentatie: klik hier.

Pensioenen
Ten slotte dient gesproken te worden over de opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken en eventueel opgebouwd bijzonder partnerpensioen. Voor meer informatie over dit onderwerp: klik hier.

 

Overigens kunnen voor de duur van de echtscheidingsprocedure voorlopige voorzieningen worden getroffen.

Wilt u scheiden of wilt uw partner scheiden, dan heeft u juridische bijstand nodig.

Moene Vukovic Advocaten - Mediators kan u informeren en adviseren over de gevolgen die een echtscheiding voor u zal hebben.

 

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl