Echtscheiding 

In een emotioneel toch al moeilijke periode, wordt u, wanneer u en/of uw partner besloten hebben te gaan scheiden, voor ingrijpende problemen gesteld, waarvan de gevolgen zwaarwegend kunnen zijn. 

Wat komt er bij een scheiding kijken? Welke kwesties moeten er geregeld worden? Hoe gaat de procedure bij de rechtbank? Wanneer ben ik gescheiden? Op al deze vragen vindt u hier antwoord.

Gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek?

Een echtscheiding kan in Nederland alleen door de rechter worden uitgesproken: de weg naar de rechter is dus niet uit te sluiten. Er zijn wel twee verschillende manieren waarop de rechter om echtscheiding gevraagd kan worden:

  • op gemeenschappelijk verzoek of 
  • op eenzijdig verzoek (dus door een van de echtgenoten). 

Lees meer: Hoe echtscheiding

Samen scheiden - Vast tarief

Wanneer u er samen al uit bent hoe u de gevolgen van een echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap wilt regelen, dan kunt u via Moene Familierecht voor een vast tarief van € 1.250,-- scheiden.  Deze prijs is per echtpaar, inclusief BTW en omvat tevens de kosten van de rechtbank en het griffierecht ad € 285,-- (per 1 januari 2015). 

Het vast tarief geldt NIET in het geval er sprake is van huwelijksvoorwaarden of van eigen ondernemingen/DGA-verhouding of wanneer buitenlands recht van toepassing is. 

Lees meer: Samen scheiden - vast tarief

Welke kwesties moeten bij echtscheiding worden geregeld?

Er zijn er tal van belangrijke kwesties te regelen, meer in het bijzonder:

1. de kinderen
2. de financiële afwikkeling van de bezittingen en schulden
3. alimentatie
4. pensioenen

Lees meer: Kwesties

Voorlopige voorzieningen

Voor de duur van de echtscheidingsprocedure kan door de rechter op verzoek van een echtgenoot een aantal voorlopige voorzieningen worden getroffen.

De rechtbank kan bij voorlopige voorzieningen: 

  • Bepalen wie voorlopig in de echtelijke woning mag blijven en de inboedel mag gebruiken
  • Bepalen aan welke ouder de kinderen voorlopig worden toevertrouwd
  • Een regeling vaststellen inzake de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken 
  • Bepalen welke voorlopige onderhoudsbijdrage door de onderhoudsplichtige dient te worden voldaan ten behoeve van de kinderen 
  • Bepalen welke voorlopige onderhoudsbijdrage door de onderhoudsplichtige dient te worden voldaan ten behoeve van de andere huwelijkspartner.

    Lees meer: Voorlopige voorzieningen

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl