Wat is alimentatie?

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud.

In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor:

  • echtgenoten en ex-echtgenoten
  • geregistreerde partners en ex-geregistreerde partners
  • ouders en kinderen;
  • stiefouders en partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend. 

Niet alleen echtgenoten en geregistreerde partners zijn volgens de wet onderhoudsplichtig tegenover elkaar, maar ook ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners zijn dat. 

De ene ex-echtgenoot of ex-geregistreerde partner moet in principe bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, als die ander niet in staat is om (helemaal) in het eigen levensonderhoud te voorzien. 

Vanaf 1 maart 2009 heeft kinderalimentatie op grond van de wet voorrang boven partneralimentatie.

De rapporten alimentatienormen (Tremarapport) vindt u op www.rechtspraak.nl

Indexering alimentatie

De alimentatie wordt jaarlijks met ingang van 1 januari verhoogd. Per 1 januari 2015 wordt de alimentatie met 0,8% verhoogd. 

De verhoging geldt automatisch vanaf 1 januari 2015. Hiervoor is dus geen brief of iets anders vereist. Het is aan te raden uw ex-partner  te attenderen op het nieuwe bedrag. U berekent het nieuwe alimentatiebedrag voor 2015 door de alimentatie per maand van 2014 te vermenigvuldigen met 1,008. 

De indexeringspercentages over de jaren 2002 t/m 2015 bedroegen:

Lees meer: Indexering alimentatie

Alimentatieberekeningen

Via Moene Familierecht kunt u een alimentatieberekening aanvragen voor€ 349,00 all in. Klik hier voor het alimentatieformulier.

Wat ontvangt u voor dit bedrag?

U ontvangt hiervoor een alimentatieberekening die bestaat uit een inkomensopstelling van de alimentatieplichtige en een berekening van de maximale ruimte voor alimentatie.

Lees meer: Alimentatieberekening

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl