Internationale alimentatie

Bij elke zaak bekijken wij welk verdrag, welke verordening of welke andere regeling op uw specifieke situatie van toepassing is. 

Om u een idee te geven welke aspecten van belang zijn, een voorbeeld. 

Bevoegde rechter
Er van uitgaande dat er een verzoek omtrent alimentatie na 18 juni 2011 wordt ingediend, dan dient er gekeken te worden naar de Alimentatieverordening. Daarin staat onder meer beschreven welke rechter bevoegd is bij verzoeken over partneralimentatie en over kinderalimentatie.  

Van belang is dat bij partneralimentatie partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat een bepaald gerecht hun geschil gaat behandelen. Deze forumkeuze is niet onbeperkt: er moet een bepaalde (in de verordening in artikel 4 lid 1 omschreven) link zijn. 

Voor de kinderalimentatie moet gekeken worden naar de overige artikelen uit de AlimentatieVerordening. Dat geldt ook voor de partneralimentatie , wanneer er geen of geen geldige forumkeuze is gemaakt.

Zo kan er bijvoorbeeld een (aparte) procedure bij de Nederlandse rechter over alimentatie worden gestart, wanneer:
- de verweerder (dus degene tegen wie het verzoek zich richt) in Nederland zijn gewone verblijfplaats heeft;
- de onderhoudsgerechtigde (degene die de alimentatie ontvangt) in Nederland zijn gewone verblijfplaats heeft.

Bij echtscheiding of zaken omtrent de ouderlijke verantwoordelijkheid (gezag, omgang e.d.) gelden andere bevoegdheidsregels. 

Welk recht moet toegepast worden
Welk recht moet de betreffende bevoegde rechtbank vervolgens toepassen. Daartoe verwijst de Alimentatieverordening naar het Haags protocol van 23 november 2007. Dit protocol is voor de alimentatietijdvakken vanaf 1 augustus 2013 rechtstreeks van toepassing. Uitgangspunt volgens dat Protocol is dat dat het toepasselijk recht het recht is van het land van de gewone verblijfplaats van de crediteur, dus van degene die de alimentatie ontvangt (artikel 3). 

Artikel 4 van het Haags Protocol geeft nog een aantal regels voor bijzondere categorieën.

In uw zaak wordt u door ons hierover specifiek voor uw situatie geadviseerd.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl