Internationale echtscheiding

Zeer geregeld bereikt ons de vraag "Kan ik in Nederland scheiden en wat zijn de gevolgen?"  

Bevoegde rechter
Allereerst dient bepaald te worden of de Nederlandse rechter in uw zaak bevoegd is van een verzoek tot echtscheiding kennis te nemen. 

Artikel 3 van de Verordening Brussel II bis bevat bepalingen over de bevoegde rechtbank. Er worden zeven verschillende gronden gegeven waarop een rechter zijn bevoegdheid kan baseren.
Zes gronden zijn gebaseerd zijn op de gewone verblijfplaats van één van de echtgenoten en één grond die verwijst naar de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten.
Geen van deze gronden heeft voorrang boven de ander.

Bent u bijvoorbeeld beiden Nederlander, maar woont u niet in Nederland, dan is de Nederlandse rechter bevoegd van uw echtscheidingsverzoek kennis te nemen. Wanneer alleen de partij, die de echtscheidingsprocedure wilt opstarten, al meer dan 1 jaar in Nederland verblijft, kan ook het verzoek bij de Nederlandse rechter worden ingediend.

Voor iedere situatie zal dus bepaald dienen te worden of u het verzoek tot echtscheiding door de Nederlandse rechter kan worden behandeld.

Welk recht past de Nederlandse rechter toe 
Wanneer wordt vastgesteld dat in uw situatie de Nederlandse rechter bevoegd is van een verzoek tot echtscheiding kennis te nemen, dan is uiteraard van belang welk recht die Nederlandse rechter dan toepast. 
Sinds 1 januari 2012 bepaalt artikel 10:56 BW dat de Nederlandse rechter dan zijn eigen recht toepast, dus het Nederlands recht.
Naar Nederlands recht zal dan dus bepaald worden of u kunt scheiden. Naar Nederlands recht is echtscheiding mogelijk wanneer ten minste een van de echtgenoten van oordeel is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. 

Het kan zijn dat het in uw belang is om een recht van een ander land op uw echtscheiding van toepassing te laten zijn. Daarom geeft de Nederlandse wet een (beperkte) mogelijkheid om een ander recht aan te wijzen. Het moet dan wel een gezamenlijke keuze voor dat recht zijn, of een keuze door een van u die door de ander niet wordt weersproken. De keuze voor toepassing van een ander recht kan bijvoorbeeld  van belang zijn om de echtscheiding in een ander land sneller of gemakkelijker erkend te krijgen. 

Let wel; het vorenstaande geldt dus alleen voor de vraag of u kunt scheiden. Het kan heel goed zijn dat op andere aspecten (ouderlijke verantwoordelijkheid, alimentatie, afwikkeling huwelijksvermogen) een ander recht van toepassing is!

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl