Wat zijn internationale aspecten

Steeds vaker spelen internationale aspecten een rol in personen- en familierecht. Het is van groot belang vast te stellen of er aan uw zaak internationale aspecten kleven: wanneer dat het geval is, kunnen Europese verordeningen en internationale verdragen een rol spelen. 

Wanneer is er sprake van internationale aspecten. Dat is het geval wanneer de zaak een niet Nederlands tintje heeft. Denk aan de situatie dat u trouwt op de Malediven of wanneer u bijvoorbeeld voor uw werk buiten Nederland woont en daar uw kind wordt geboren. Ook kunt u denken aan de situatie dat beide (aanstaande) partners of ouders niet dezelfde nationaliteit hebben of wanneer niet-Nederlanders in Nederland wonen. We moeten dan nagaan welk recht op uw situatie van toepassing is en welke rechter bevoegd is om een beslissing over uw zaak te nemen.

Wat zijn de gevolgen 

Bij zaken met internationale aspecten moeten steeds twee vragen worden beantwoord:

  • In welk land en bij welke rechter moet (of kan) worden geprocedeerd?
  • Welk recht moet door de rechter worden toegepast?

Het antwoord op die vragen is belangrijk voor bijvoorbeeld:

  • Is een echtscheiding mogelijk en waar kunt u scheiden (maar ook: is uw huwelijk geldig)
  • Hoe zit het met het gezag over en omgang met de kinderen (ouderlijke verantwoordelijkheid) 
  • Hoe moet er bij echtscheiding financieel worden afgerekend?
  • Hoe zit het met de kinderalimentatie en de partneralimentatie?

Het is dus in uw belang  eerst in kaart te brengen bij welke rechter u een zaak kan opstarten en welk recht die rechter zal toepassen.

Internationaal: echtscheiding

Lees meerInternationale echtscheiding

Internationaal: omgang en gezag

Lees meer: Internationale omgang en gezag

Internationaal: alimentatie

Lees meer: Internationale alimentatie

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl