Afdrukken

Vaderschap door erkenning

Wanneer een kind in een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, dan is de echtgenoot van de moeder op grond van de wet automatisch juridisch vader. 

Word een kind buiten een huwelijk of een geregistreerd partnerschap geboren, dan heeft het kind juridisch gezien nog geen vader. 

 

Wanneer moeder toestemming geeft aan de vader om het kind te erkennen, dan kunnen beiden naar de gemeente gaan om ofwel voor de geboorte vader al het ongeboren vrucht te laten erkennen of om na geboorte een akte van erkenning te laten opmaken. 

De erkenning gebeurt bij de Burgerlijke Stand van de gemeente. 

Wanneer kan de erkenning van een kind plaatsvinden:

 • voor de geboorte van het kind ("erkenning van de ongeboren vrucht"). Ook wanneer er uit één zwangerschap meerdere kinderen (bijvoorbeeld een tweeling) worden geboren, dan geldt de erkenning voor alle kinderen. 
  Bij elke gemeente in Nederland kan deze vorm van erkenning plaatsvinden.

 • tijdens de aangifte van de geboorte van het kind. 
  De erkenning van een kind kan ook plaatsvinden bij de aangifte van de geboorte van het kind. De aangifte van de geboorte moet gebeuren in de gemeente waar het kind is geboren. 
  Vader en moeder zullen dan samen naar de gemeente moeten gaan om de aangifte en erkenning te regelen. Als moeder niet mee gaat, dan zal schriftelijke toestemming voor de erkenning moeten geven.

 • op een later moment. De erkenning kan dan plaatsvinden in elke gemeente in Nederland. 
  Let wel: ook een meerderjarig kind kan nog worden erkend! Er geldt geen maximum leeftijd. 

Let wel; voor erkenning met toestemming van moeder is niet vereist dat vader verwekker is van het kind!

Bij de erkenning kan een (achternaams) keuze worden gedaan. De naamskeuze is alleen mogelijk bij het eerste kind van de erkenner en de moeder. Eventuele volgende kinderen van dezelfde ouders krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind. 

Erkenning is niet mogelijk (de erkenning is nietig), indien zij is gedaan 

 • door een man die krachtens de wet geen huwelijk met de moeder mag sluiten;
 • door een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt;
 • indien het kind de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de moeder
 • zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het kind van twaalf jaren of ouder
 • terwijl er twee ouders zijn.

Tot 1 april  2014 was een erkenning ook niet mogelijk door een op het tijdstip van de erkenning met een andere vrouw gehuwd man, tenzij de rechtbank heeft vastgesteld dat aannemelijk is dat tussen de man en de moeder een band bestaat of heeft bestaan die in voldoende mate met een huwelijk op één lijn valt te stellen of dat tussen de man en het kind een nauwe persoonlijke betrekking bestaat. Deze grond is per 1 april 2014 komen te vervallen.

Wat zijn de gevolgen van de erkenning

Een erkenning heeft een aantal gevolgen 

 • de erkenning heeft gevolg vanaf het tijdstip waarop zij is gedaan. De erkenning werkt dus niet terug tot de geboorte van het kind (geen terugwerkende kracht).

 • er ontstaat een juridische band (familierechtelijke betrekking) tussen de vader en het kind

 • de vader  is onderhoudsplichtig voor het kind (let wel: de verwekker van een kind (is op grond van de wet ook onderhoudsplichtig!)

 • Het kind wordt erfgenaam van de vader.

 • Na het verbreken van de relatie heeft de vader recht op omgang met het kind en op informatie en consultatie over het kind. (let wel: ook een persoon die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot een kind (zoals bijvoorbeeld een verwekker die in het gezin van het kind heeft gewoond) heeft deze rechten)

 • de erkenning kan gevolgen hebben voor de nationaliteit van een kind. 

Wat als de moeder niet wilt meewerken aan erkenning?

Voor erkenning van een kind dat jonger is dan 16 jaar, is de toestemming van moeder vereist. Als moeder deze toestemming aan erkenning niet wilt geven, dan kan de man, die het kind wil erkennen, via een advocaat aan de rechter om vervangende toestemming voor erkenning kunnen verzoeken. De rechter zal de vervangende toestemming verlenen als de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet zou schaden, én de man de verwekker is van het kind. Op het moment dat niet duidelijk is of de man de verwekker van het kind is, kan een DNA-onderzoek nodig zijn. Overigens zij opgemerkt dat een spermadonor niet wordt beschouwd als verwekker.

Wat als vader een kind niet wilt erkennen?

Lees hierover op: gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

Erkenning en ouderlijk gezag

Door erkenning van een kind heeft de erkenner nog niet het ouderlijk gezag over het kind. Lees hierover op: ouderlijk gezag

Moene Familierecht staat u graag bij!

 

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl