Minderjarige moeders

Je bent minderjarig en je krijgt een kind. Misschien steunt de vader jou, maar misschien wil de vader niets weten van jou of jouw kind en krijg je geen enkele steun van hem. 

Het is belangrijk bepaalde zaken goed te regelen.

Wie is moeder van een kind

Op grond van de Nederlandse wet ben je onder meer de moeder van een kind wanneer het kind uit jou is geboren. 

Wie is vader van een kind 

Juridisch gezien is een man de vader van een kind, wanneer het kind wordt geboren tijdens jouw huwelijk met die man, wanneer een man jouw kind erkent, wanneer zijn vaderschap gerechtelijk is vastgesteld of wanneer hij het kind heeft geadopteerd. 

Wanneer je wilt dat de vader van jouw kind ook juridisch gezien de vader van jouw kind wordt en vader werkt daaraan niet mee, dan heb je de mogelijkheid om een verzoekschrift tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap bij de rechtbank in te dienen. Meer informatie daarover vind je op: gerechtelijke vaststelling vaderschap, zie http://www.familierechtadvocaat.nl/index.php/afstamming/63-gerechtelijke-vaststelling.

Bedenk overigens wel dat de verwekker van jouw kind op grond van de wet een onderhoudsplicht jegens jouw kind heeft! Het is dus niet noodzakelijk dat hij juridisch de vader van jouw kind is. Wanneer hij zegt dat hij niet de verwekker van jouw kind is, dan zal je moeten bewijzen dat hij dat wel is (bijv. door een DNA-onderzoek).

Ouderlijk gezag

Het zijn van juridisch moeder en/of vader betekent nog niet dat je ook automatisch het ouderlijk gezag over een kind hebt. 

Minderjarige moeders kunnen niet het ouderlijk gezag over een kind hebben. Minderjarigen zijn in Nederland namelijk onbevoegd tot het gezag. 

Meerderjarig verklaren

Wanneer je als moeder echter 16 jaar of ouder bent, kan je de kinderrechter vragen je meerderjarig te verklaren. 

Ben je tijdens je zwangerschap nog 15 en zal je op of omstreeks de tijdstip van de bevalling 16 jaar zijn, dan kan je voor de bevalling de kinderrechter al vragen om jou meerderjarig te verklaren. De kinderrechter zal wel pas beslissen op het verzoek op het moment dat je 16 jaar bent. 

De kinderrechter zal het verzoek alleen toewijzen, indien de kinderrechter vindt dat het in het belang van jou en van jouw kind wenselijk is dat je meerderjarig wordt verklaard om zo met het gezag over jouw kind belast te worden.

Voogd

Wanneer bij een geboorte van een kind niemand het gezag heeft, bijvoorbeeld omdat jij nog minderjarig bent en de (juridisch) vader ook, dan moet er een voogd aangesteld worden. 

Verkrijgen ouderlijk gezag wanneer je 18 wordt

Als je 18 wordt, dus meerderjarig, en niemand anders is met het gezag (ouderlijk gezag of voogdij) over jouw kind belast, dan krijg je automatisch op het moment dat je 18 bent het ouderlijk gezag over jouw kind. 

Vaak is echter al in dat gezag voorzien toen je nog minderjarig was. 

Wanneer je dan met het ouderlijk gezag over jouw kind belast wil worden, zal je via een advocaat de rechtbank moeten vragen om jou met het ouderlijk gezag over jouw kind te belasten. 

Wanneer vader het gezag over jouw kind uitoefent, dan wordt het verzoek door de rechtbank alleen toegewezen, wanneer de rechter het in het belang van het kind wenselijk vindt dat je het ouderlijk gezag over jouw kind krijgt. 

Wanneer een voogd het gezag over jouw kind had, dan wordt het verzoek alleen afgewezen, wanneer de rechter gegronde vrees heeft dat bij inwilliging van jouw verzoek de belangen van jouw kind zouden worden verwaarloosd. 

Aangifte geboorte

Denk er aan dat je op grond van de Nederlands wet verplicht bent om binnen drie werkdagen na de bevalling aangifte van de geboorte te doen bij de gemeente, waar jouw kind is geboren. 

Bij die aangifte moet je een geldige legitimatiebewijs en het geboortebewijs van jouw kind meenemen. Wanneer iemand anders namens jou de aangifte laat doen, moet die persoon ook jouw legitimatiebewijs kunnen laten zien. 

Het geboortebewijs krijg je overigens van de arts of verloskundige. 

Karin Moene, advocaat & mediator, staat je graag bij.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl