Afstamming

De relatie tussen ouders en kinderen die door geboorte is ontstaan, noemen we afstamming. Er is een verschil tussen biologisch ouderschap en juridisch ouderschap. Biologische ouders zijn de verwekkers van het kind. Juridische ouders zijn in juridische zin de ouders van het kind, maar zij hoeven dus niet biologisch de ouders te zijn.

  • Wat als de verwekker van een kind het kind graag wil erkennen, maar de moeder weigert haar toestemming te geven? 
  • Wat als er een kind tijdens een huwelijk is geboren, maar de echtgenoot is niet de verwekker van het kind?
  • Wat als de vader het kind niet wil erkennen, terwijl moeder dat graag wilt?
  • En wat als je als (aanstaande) moeder nog minderjarig bent?

Wie is vader van een kind

Juridisch vader van een kind is

Lees meer: Wie is vader van een kind

Vaderschap door erkenning

Wanneer een kind in een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, dan is de echtgenoot van de moeder op grond van de wet automatisch juridisch vader. 

Word een kind buiten een huwelijk of een geregistreerd partnerschap geboren, dan heeft het kind juridisch gezien nog geen vader. 

Lees meer: Vaderschap door erkenning

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Wanneer de vader een kind niet wil erkennen (of wanneer de vader is overleden), dan kan de rechter in bepaalde gevallen het vaderschap van de man vaststellen. Dit wordt de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap genoemd. Er dient daartoe een verzoek namens moeder (of het kind) door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend.

Lees meer: Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Ontkenning van vaderschap

Een vader, een moeder en een kind hebben de mogelijkheid om te ontkennen dat de man waarmee moeder getrouwd is (of een geregistreerd partnerschap heeft) het vader van het kind is. 

De enige grond voor ontkenning van het vaderschap is het feit dat de man niet de biologische vader is van het kind. 

Lees meer: Ontkenning van vaderschap

Minderjarige moeders

Je bent minderjarig en je krijgt een kind. Misschien steunt de vader jou, maar misschien wil de vader niets weten van jou of jouw kind en krijg je geen enkele steun van hem. 

Het is belangrijk bepaalde zaken goed te regelen.

Lees meer: Minderjarige moeder

Duo-moederschap

Van duomoederschap wordt gesproken indien van twee samenwonende vrouwen één (in verband met een gezamenlijke kinderwens) door kunstmatige inseminatie met het zaad van een onbekende donor moeder is geworden en de ander stiefouderadoptie verzoekt. 

Lees meer: Duo-moeders

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl