Afdrukken

Duo-moeders

Van duomoederschap wordt gesproken indien van twee samenwonende vrouwen één (in verband met een gezamenlijke kinderwens) door kunstmatige inseminatie met het zaad van een onbekende donor moeder is geworden en de ander eenouderadoptie (stiefouderadoptie) verzoekt.

Uiteraard moet de adoptie in het belang van het kind zijn en (wanneer van toepassing) vast staan dat het kind niets meer van de andere ouder (degene die de juridische band met het kind verliest) te verwachten heeft.

Op 1 april 2014 is een nieuwe wet in werking. Wat zijn daarvan de gevolgen. 

Een duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen. De erkenning kan vóór de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden geregeld. Op het moment van de geboorte van het kind is de duomoeder juridisch ouder. 

Is er sprake van een bekende biologische vader, dan kunnen de moeders en deze vader ook afspreken dat niet de duomoeder maar de biologische vader de tweede juridische ouder wordt van het kind. 

De algemene voorwaarden voor adoptie gelden, behalve de termijnen voor samenleving (met moeder en kind), mits het kind binnen de relatie van de moeder met een levensgezel van gelijk geslacht wordt geboren. 

De overige voorwaarden zijn:

  • dat het kind op de dag van het eerste verzoek minderjarig is, en dat het kind, indien het op de dag van het verzoek twaalf jaren of ouder is, ter gelegenheid van zijn verhoor niet van bezwaren tegen toewijzing van het verzoek heeft doen blijken; hetzelfde geldt, indien de rechter is gebleken van bezwaren tegen toewijzing van het verzoek van een minderjarige die op de dag van het verzoek de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, maar in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake;
  • dat het kind niet is een kleinkind van een adoptant;
  • dat de adoptant of ieder der adoptanten ten minste achttien jaren ouder dan het kind is;
  • dat geen der ouders het verzoek tegenspreekt;
  • dat de minderjarige moeder van het kind op de dag van het verzoek de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt;
  • dat de ouder of ouders niet of niet langer het gezag over het kind hebben. Indien evenwel de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van de ouder het kind adopteert, geldt dat deze ouder alleen of samen met voornoemde echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel het gezag heeft.

Wanneer een van de ouders het verzoek om adoptie tegenspreekt, kan de rechter hieraan voorbijgaan:

  • indien het kind en de ouder niet of nauwelijks in gezinsverband hebben samengeleefd;
  • indien de ouder het gezag over het kind heeft misbruikt of de verzorging en opvoeding van het kind op grove wijze heeft verwaarloosd;
  • indien de ouder onherroepelijk is veroordeeld wegens het plegen tegen de minderjarige van een van de misdrijven, omschreven in de titels XIII tot en met XV en XVIII tot en met XX van het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl