Adoptie

Wanneer er over adoptie gesproken wordt, kan bedoeld worden:

  • adoptie van een Nederlands of adoptie van een buitenlands kind
  • eenouderadoptie / stiefouderadoptie
  • adoptie bij duo-moeders

Voor alle adopties geldt dat aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Kijk hier onder voor meer informatie.

 

Eenouderadoptie  (voorheen stiefouderadoptie)

Van eenouderadoptie wordt gesproken wanneer het verzoek wordt gedaan door een persoon die echtgenoot, geregistreerd partner of ander levensgezel van de ouder is. 

De wet geeft als voorwaarde dat die persoon ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het verzoek bij de rechtbank heeft samengeleefd met die ouder. >Verder moet uiteraard de adoptie in het belang van het kind zijn en (wanneer van toepassing) vast staan dat het kind niets meer van de andere ouder (degene die de juridische band met het kind verliest) te verwachten heeft.

Lees meer: Eenouderadoptie - Stiefouderadoptie

Duo-moeders

Van duomoederschap wordt gesproken indien van twee samenwonende vrouwen één (in verband met een gezamenlijke kinderwens) door kunstmatige inseminatie met het zaad van een onbekende donor moeder is geworden en de ander eenouderadoptie (stiefouderadoptie) verzoekt.

Uiteraard moet de adoptie in het belang van het kind zijn en (wanneer van toepassing) vast staan dat het kind niets meer van de andere ouder (degene die de juridische band met het kind verliest) te verwachten heeft.

Op 1 april 2014 is een nieuwe wet in werking. Wat zijn daarvan de gevolgen. 

Lees meer: Duo-moeders

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl